Topluluk kuralları

Açık bir platform olarak, serbest konuşma özgürlüğünü taahhüt ediyoruz. Platformumuzda çok çeşitli imza kampanyaları göreceksin çünkü hepsi bu topluluktaki insanlar tarafından başlatılıyor. Platformumuzu kullanıcılarımız için mümkün olduğunca güvenli ve açık tutabilmemiz için bazı basit kurallara uydukları sürece, kim olursa olsun, nerede yaşarsa yaşasın ve neye inanırsa inansın, herkes platformumuzu kullanabilir. Bu kurallar yorum, profil resimleri ve kullanıcı adları da dahil yüklediğiniz her içeriği kapsar.

Bu nedenle Hizmet Şartlarımızın yanı sıra Change.org’u kullanma kurallarını ana hatlarıyla gösteren bu Topluluk İlkelerini bir araya getirdik.

Yapabileceklerin

Change.org’da yaptığını görmekten mutlu olacağımız birkaç şeyi burada bulabilirsin:

 • Değişmesini istediğin herhangi bir konuyu dile getir. İmza kampanyasını hazırlamaya başlarken kişisel öykünü anlat. Bir insanın bir sorundan nasıl etkilendiğini dinlemenin gücü büyüktür. Sorunun yanısıra aileni, arkadaşlarını ve yaşadığın toplumu nasıl etkilediğini açıkla. Daha sonra çözümü ve insanların nasıl bu çözümün bir parçası olabileceğini açıkla.
 • Talep ettiğin şeyi verebilecek karar vericiyi seç. Karar vericiler problemini çözmeye doğrudan kabiliyeti olan belirli bir kişi, grup veya şirket olabilir. Bunlarla, çözümleri bulmak için hem platformumuz üzerinden hem de platform dışında yapıcı bir şekilde iletişim kurmaya çalış.
 • Farkındalığı artırmak için kampanyanı paylaşarak arkadaşlarını, aileni ve çevrendekileri seferber et. Sosyal medya aracılığıyla kampanyanı başkalarına göstermek için platformdaki araçları kullan.
 • Farklı düşüncelere açık ol ve diğer insanların görüşlerini dinle. Bir kampanyanın içeriğine tamamen karşı olabilirsin fakat farklı geçmişleri ve bakış açıları olan insanlar yapıcı bir diyaloğa katılabildiklerinde değişim gerçekleşir. Bu topluluk ilkelerine uyduğu sürece ne kadar tartışmalı olursa olsun her içerik platformumuzda yer alabilir.
 • Destekçilerini gelişmelerden haberdar et. Kampanyanın iniş çıkışları hakkında onları düzenli olarak bilgilendir ve ilgili kalmaya devam etmeleri için çevrim içi ve çevrim dışı yapabilecekleri hakkında önerilerde bulun. Destekçilerin başarıya giden bir yolculukta seninle birlikte. Onları da yanında götür.

Yapamayacakların

Şimdi, Change.org’da görmeyi sevmediğimiz, bizi içeriği kaldırmaya veya kullanıcı hesaplarını kısıtlamaya zorlayan şeyler de şunlar. Bildiğin gibi “içerik”, kampanyalardaki metin ve görseller, kullanıcı adları, yorumlar ve platforma kattığın herhangi bir şey anlamına geliyor.

 • Şiddete hayır – Herhangi birine karşı şiddeti doğrudan körükleyen, öven veya teşvik eden içeriğe izin vermeyiz – buna şiddeti teşvik eden kişi ve gruplara destek olmak da dahil. Bir konu hakkında ne kadar tutkulu olursan ol, düşüncelerini ifade etmek veya başkalarını teşvik etmek için şiddet söylemleri kullanma.
 • Nefret söylemine hayır – Change.org’da nefret söyleminin, paylaştıkları ortak bir özellik nedeniyle bir insan grubunu doğrudan veya dolaylı olarak kötüleyen herhangi bir içerik olduğunu düşünüyoruz. Aşağıdakilere dayanarak kimseyi kötüleyen içerik yayınlama:
  • yaş,
  • renk,
  • engel,
  • etnik köken,
  • cinsel kimlik,
  • milliyet,
  • milli köken,
  • ırk,
  • din,
  • cinsiyet,
  • cinsel yönelim,
  • tıbbi durum veya
  • gazilik statüsü.
 • Change.org’da nefret grupları olarak tanınan kuruluşlar veya bunlara bağlı kişilerden gelen içeriğe (semboller ve logolar dahil) izin vermiyoruz. Ayrıca bu grupları, bireyleri veya amaçlarını destekleyen ve Topluluk Kurallarını ihlal eden içerikleri de dikkate alacağız.
 • Başkalarını yanıltma – Yanlış olduğu kanıtlanmış ve kullanıcılarımıza zarar verme potansiyeli olan içerikleri kaldıracağız.
 • Başkasıymış gibi davranma – Change.org, gerçek meseleleri destekleyen gerçek insanların öykülerini paylaşmak üzere tasarlanmıştır. Bir imza kampanyası başlatmak veya imzalamak için e-posta adresini kullanman lazım ve birden fazla hesaba izin vermiyoruz. Başka insanlar adına imza atma, başkalarının e-posta adresini kullanma veya tanınmış kişiler dahil insanları veya kurumları taklit etme.
 • Başkalarının özel hayatını ihlal etme – Change.org’daki çoğu içerik halka açıktır, bu yüzden bahsettiğin kişilerin özel hayatına saygı göster. Kişisel e-posta adresleri, kimlik belgeleri, kredi kartı numaraları, ev adresleri, kişisel telefon numaraları gibi kişisel bilgileri veya insanların özel ortamlarda paylaşılmış fotoğraflarını onayları olmadan paylaşma.
 • Zorbalık yapma – Aynı anda hem etkili hem de saygılı olabilirsin. Karar vericileri ve diğer kullanıcıları ikna etmeye çalışırken kişisel özelliklerinden ziyade insanların eylemleri üzerine odaklan. Tartışmayı ve anlaşmazlıkların ortaya çıkmasını beklesek de istismarı, sinsiliği, tehditleri, kışkırtıcılığı veya zorbalığın herhangi bir biçimini hoş görmeyiz.
 • Gereksiz düzeyde çarpıcı görseller kullanma – Duygusal açıdan güçlü içerik bir kampanyayı başarıya da götürebilir başarısızlığa da. Çarpıcı bir içerik, bir davranışı kınamak veya bir meselenin ciddiyetini göstermek için kullanılabilir ancak mümkün olduğunca diğer kullanıcıları bu gibi içerikler hakkında uyar. İstenmeyen şekilde şiddet içeren, açık saçık veya lüzumsuz yere rahatsız edici görüntüler ve sözcükler paylaşma.
 • Çocuklara zarar verme – Yalnız ebeveynler ile yasal vasilerin çocukları hakkında görüntü dahil çevrim içi içerik paylaşma hakkı vardır. Change.org’u çocukların korunması, çocuk pornografisi veya cinsel istismarla ilgili kanunları ihlal eden içerik paylaşmak için kullanma. Çocukları korumak istiyoruz, bu yüzden Change.org’u kullanmak için 13 yaşında veya üzerinde olmalısın.
 • Spam yapma – Change.org halkı ilgilendiren meseleler içindir. İmza kampanyanın başarısında ticari bir çıkar olabilir ama platformu doğrudan ürün veya hizmet satmak, toplu, istenmeyen iletiler göndermek veya buna benzer başka davranışlar için kullanmamalısın.
 • Change.org’a yüklediğin hiçbir içeriğe e-posta adresin, telefon numaran veya banka bilgilerin gibi kişisel bilgilerini dahil etme.
 • Yasaları çiğneme – Change.org’u değişmesini istediğiniz yasalar hakkında farkındalığı artırmak için kullanabilirsin ama burası yasa dışı faaliyet platformu değildir. Change.org’u kullanış şeklinin diğer insanların haklarını koruyan yasalar dahil yürürlükteki ulusal yasaları ihlal etmemesine dikkat et. Örneğin, iddialarının delilinin olduğundan emin ol, çünkü iftira niteliğinde olduğu tespit edilen içeriği kaldırabiliriz.

Hatırlatma olarak, “içerik” kampanyalardaki, kullanıcı adlarındaki, yorumlardaki ve platforma yüklediğiniz diğer her şeydeki metin ve görselleri ifade eder. İçeriğinizin Topluluk Kurallarımızı veya Hizmet Şartlarımızı ihlal ettiğini tespit edersek, içeriği kaldırma hakkımızı saklı tutarız. Kuralların ciddi veya tekrarlanan bir ihlali olan içerik yayınlarsanız hesabınızı askıya alabilir veya kapatabiliriz.

Lütfen sorunları bildir!

Change.org’da acil bir durumu gösteren içeriğe rastlarsan, örneğin birisi tehlikedeyse, bize bildir ama önce derhal yerel yetkililerle irtibata geç.

Platformumuzda her ay on binlerce imza kampanyası başlatılıyor ve bu sayı büyümeye devam ediyor. Topluluk Kurullarının ihlallerinin bildirilmesi hususunda kullanıcılarımıza bel bağlıyoruz.

Yukarıdaki “Yapılamayacaklar”dan herhangi birisini görürsen bize bildir. Bu ilkelerin ihlalleri ile ilgili olarak bizi uyarmanın en iyi yolu platforma giriş yapmak ve imza kampanyalarındaki “İlkeler ihlalini ihbar et”e (“imzalama sebepleri”nin hemen altında) tıklamak veya Yardım Merkezimiz aracılığıyla bize yazmaktır. Bu işaretleri veya şikayetleri aldığımızda ekibimiz politika ihlalleri bakımından içeriği gözden geçirecektir.

196 ülkede çok çeşitli bakış açılarına sahip 440 milyondan fazla insan Change.org’u kullanıyor. Çeşitlilik bir erdemdir ama aynı zamanda hararetle karşı çıktığın içeriklerin de neredeyse mutlaka karşına çıkacağı anlamına gelir. İnternette ifade özgürlüğüne inanıyoruz; bunun anlamı, şok edici gelse de, rencide de etse bu İlkelere veya Hizmet Şartlarımıza aykırı olmayan içeriğe sansür uygulamayacağımızdır.

Rencide edici bulduğunuz içeriğe yanıt vermenin en etkili yolu, Change.org’dan beğenmediğiniz içeriği kaldırmasını istemek değil karşı imza kampanyası başlatmak ve insanları sizin bakış açınızı görmek üzere seferber etmektir. Bir meselenin karşı taraflarından imza kampanyalarını her zaman görüyoruz; bu, açık bir platform olmanın harika yanlarından biridir.

Change.org’un bir parçası olduğun ve topluluğunda değişimi desteklediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki sefere neyi değiştireceğini görmeyi merakla bekliyoruz!

Written by
pchew
February 20, 2018 5:52 pm