Blog

Gençler için İklim Kampanyacılığı Eğitimi tamamlandı!

Farklı şehirlerden, farklı okul ve üniversitelerden gençler İklim Kampanyacılığı Eğitimine katıldı, iklim krizi ile mücadelenin bir parçası oldu ve iklim alanında değişim yaratacak 14 kampanya başlattılar! 

3 hafta süren eğitimin sonunda; “Değişim”, “Heyecan”, “İnanç”, “Başarı”, “Dönüş, Dönüştür” kelimeleri hepimizin aklında ve kalbindeydi. 

İklim krizi ile mücadeleye ve eğitimi tamamlayan gençlere, başlattıkları kampanyalara imza vererek destek olabilirsiniz:

Gençler, okul ve üniversiteler ile öğrenci yurtlarının “Karbon Nötr” olmasını istiyor!

“Bilim, iklim krizi ile mücadele konusunda hiç zamanımız kalmadığını, 2050’ye kadar karbon nötr bir yaşam biçimine geçmemiz gerektiğini söylüyor. Üniversiteler, okullar ve yurtlar; öğrencilerin, çalışanların ve akademisyenler ile öğretmenlerin en çok zaman geçirdiği yerler. İkinci evimiz! Evimiz olan ve bilimin merkezi olarak gördüğümüz okullarımız ve üniversitelerimiz karbon nötr olsun!” 

Bahçeşehir Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve KKY yurtlarının karbon nötr olması; İstanbul’da karbon nötr “Yeşil Okullar” projesinin tüm okullarda uygulanması için imza verebilirsiniz.

Belediye Binaları Karbon Nötr Olsun!

“Şehirler beton yığınları olmak zorunda değil, binalar karbon nötr olacak şekilde, çevreye uyumlu ve yeşil binalar olarak tasarlanabilir.” diyen gençler; İstanbul, Bursa ve Konya’da belediye binalarının karbon nötr olmasını talep ediyor. 

Türkiye’nin Kömürden Çıkışı ve Ulaşımda Net Sıfır Emisyon

İklim krizinin birincil nedeni atmosfere salınan CO2 miktarındaki aşırı artış ve bundan da fosil yakıtlar sorumlu.diyen gençler, Türkiye’nin açıkladığı 2053 karbonsuzlaşma hedefine ulaşmak için 2030 yılına kadar elektrik üretiminde iklim krizinin en büyük sebeplerinden biri olan kömürden çıkacağını açıklamasını ve en geç 2040’a kadar karayolu ulaşımında elektrikli araçlara geçilmesi için elektrikli araçlarda verginin düşürülmesini, yenilenebilir enerjili şarj istasyonları kurulmasını istiyor. 

İklim Krizi ile Mücadele için Atıksız Yaşam

Tek kullanımlık plastik atıkların yarattığı kirliliğe durdurmayı ve temel ihtiyaçlarımızdan biri olan gıdamızı kent bostanlarında üretebilmeyi talep eden gençler, “İklim krizi ile mücadele, günlük yaşam pratiklerimizi değiştirmekle mümkün!” diyor. 

Written by
Change.org Türkiye Ekibi
December 21, 2021 7:14 am