Blog

Haftanın İklim Haberleri (25-31 Ekim)

26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) başladı

COP26 İklim Zirvesi bugün itibarıyla başladı. Zirvede iklim değişikliği ile mücadelede milyarlarca insanı etkileyecek eylem planları ve hedefler tartışılacak.

2 hafta sürecek konferansın ana gündeminde kömürden çıkış tarihlerini, somutlaştırmak ve planlamak, ormansızlaşmayı engellemek, elektrikli araçların kullanımını yaygınlaştırmak ve yenilebilir enerji yatırımlarını teşvik etmek var.

Genç iklim aktivistleri ise #İklimAcilDurumu ilan edilsin diyor, seslerini liderlere duyurmaya çalışıyor.

Onlara destek olmak için imzala, paylaş:

👉 Change.org/karbonsifir


Dünya 2,7 derece ısınmaya doğru yol alıyor

Birleşmiş Milletler Emisyon Farkı 2021 Raporu ülkelerin verdiği yeni vaatler ve alınan tedbirlere rağmen küresel sıcaklığın bu yüzyılın sonunda endüstri öncesi döneme kıyasla 2,7 santigrat derece artacağını ortaya koydu.

Paris İklim Anlaşması’nda 197 ülke işbirliği içinde hareket ederek iklim değişikliğini 1,5 derecede tutmayı hedeflemişti. Rapora göre, bu hedefe ulaşabilmek için önümüzdeki sekiz yılda salınacak yıllık sera gazı miktarının yarı yarıya azaltılması gerekiyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu raporu bir “uyandırma çağrısı” olarak nitelendirdi ve küresel ısınmanın bir felakete doğru ilerlediği uyarısında bulundu.

Guterres, “Bu hedefin tutturulamaması, kitlesel can kayıpları ve geçim kaynaklarının yok olmasına yol açacak” dedi ve “Şu anda devlet ve hükümet başkanlarının harekete geçme zamanı, aksi halde tüm ülkelerdeki insanlar bunun bedelini trajik şekilde ödeyecek” ifadelerini kullandı.


Nesli tükenen dinazor Birleşmiş Millet Genel Kurulu’nda: “Yokoluşu seçmeyin”

Birleşmiş Millet Kalkınma Programı (UNDP), iklim değişikliği ile mücadeleye dikkat çekmek için “Yokoluşu Seçme” kampanyası başlattı.

Sosyal medyada ilgi gören kısa filmde, nesli tükenen bir dinazor Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünde “Yokoluşu seçmeyin” diyerek fosil yakıtlardan uzak durma çağrısında bulunuyor.

UNDP tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yoksul ülkelere iklim kriziyle mücadele için gereken her 1 dolara karşılık, fosil yakıtların finansmanına 4 dolar harcanıyor. Fosil yakıtlara ayrılan fonlar, iklim kriziyle mücadeleyi engellemekle kalmıyor aynı zamanda sosyal eşitsizliği de arttırıyor.

Kısa film:


Türkiye’nin 2050’ye kadar ‘karbonsuz ekonomi’ye geçmesi mümkün

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (IPM) hazırladığı “Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050’de Net Sıfır” başlıklı yeni raporuna göre, Türkiye’nin 2050’ye kadar ‘karbonsuzlaşmış bir ekonomi’ye geçiş yapması mümkün.

IPM İklim Değişikliği Koordinatörü Dr. Ümit Şahin, Türkiye’nin 2015’te sunduğu ve karbon salımını ne kadar kısıtlayacağını açıkladığı Ulusal Katkı Beyanı’nın Paris İklim Anlaşması’ndaki hedeflerle uyumlu olmadığını belirtti.

Karbonsuzlaşmanın yolunun elektrik üretiminde güneş ve rüzgarın payını arttırmaktan geçtiği açıklandı.

Araştırmada Türkiye’nin 2018’deki çeşitli sektörlere göre karbon salımını alan araştırmacılar, önlem alınmadığı takdirde 2050’ye kadar artabileceğini hesapladıktan sonra, bunun nasıl sıfıra çekilebileceği üzerine tartıştı.

“Net sıfır emisyon” politikası için gerekli adımların atılması durumunda ise 2030’a kadar enerji tüketimi kaynaklı karbondioksit emisyonlarının yüzde 37, ekonomi genelindeki karbondioksit emisyonları ise 2030’a kadar yüzde 32 azaltılabilir.

Haberin tamamına ulaşmak için:

https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-59064179


Asya’da İklimin Durumu Raporu yayımlandı

Birleşmiş Milletler COP26 öncesinde “Asya’da İklimin Durumu” raporunu yayımladı.

Yayımlanan rapora göre, 2020 yılı Asya kıtasında kayıtlara geçen en sıcak yıl oldu. Raporda “2020’de Asya’daki aşırı hava değişikliği etkileri binlerce kişinin hayatını kaybetmesine, milyonlarca kişinin de yerlerinden olmasına neden oldu” denirken, “İklim krizi yüz milyarca dolara mal olmasının yanı sıra altyapı ve ekosistemler üzerinde ağır bir yüke yol açtı” ifadeleri kullanıldı.

Raporda iklim krizi kaynaklı felaketlerden dolayı yaşanan kayıplar da açıklandı: Çin yaklaşık 238 milyar dolar, Hindistan 87 milyar dolar, Japonya 83 milyar dolar ve Güney Kore de 24 milyar dolar zarar etti.

Dünya Meteoroloji Örgütü başkanı Petteri Taalas, “Özellikle sel, fırtına ve kuralık olmak üzere hava ve iklim tehlikelerinin bölgedeki birçok ülkedeki önemli etkileri oldu” derken, “Birlikte, bu etkiler uzun vadeli sürdürülebilir kalkınma üzerinde önemli bir maliyete neden oluyor” diye ekledi.

Kaynak:

https://public.wmo.int/en/media/press-release/weather-and-climate-extremes-asia-killed-thousands-displaced-millions-and-cost

Written by
Change.org Türkiye Ekibi
October 31, 2021 6:14 am