Blog

Change.org Türkiye Değişim Raporu 2015

Change.org sadece bir imza kampanyası platformu değil… Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de, toplumun sosyokültürel bir aynası olarak da işlev görüyor.

Change.org’da açılan kampanya sayıları, bu kampanyalara katılım oranları (imza sayıları), açılan kampanyaların mücadele alanlarına dağılımı, toplumu anlamak adına önemli ipuçları barındırıyor.

Change.org’da açılan kampanyalar, Türkiye toplumunun tepkilerinin, değiştirmek istediklerinin, en acil isteklerinin, ihtiyaçlarının ve hangi meselelere, ne oranda katıldıklarının fotoğrafını sunuyor.

İmza kampanyaları, Türkiye’de kimlerin neleri değişitrmek istediğinin, kazanılan kampanyalar toplumsal dayanışmanın neleri değiştirebileceğinin, çok büyük kitleler tarafından desteklense bile bir türlü değiştirilmeyen durumlar ise hangi kurum ya da şirketlerin toplumun isteklerini göz ardı ettiğinin göstergesi oluyor.

Toplumu ve dinamiklerini anlamada önemli veriler sunan Change.org, aynı zamanda insanların kamuoyuna seslerini duyurabildikleri büyük bir medya.
Tıpkı Facebook ve Twitter gibi, insanların günlük hayatlarının parçası ve imzalarıyla kendilerini ifade ettikleri bir sosyal değişim platformu.

Change.org’daki kampanyacılar ve imzacılar, arzu ettikleri değişimi sağlamaları için işe yarıyor, farkındalık yaratıyor.
Böylece Change.org hem medya dünyası, hem de politikacılar ve özel sektör için takip edilmesi gerekli bir toplumsal ayna.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.

Written by
Change.org Türkiye Ekibi
December 31, 2015 1:37 pm